.

CERCADOR _

Avís legal _

Aquest lloc web i el domini són propietat de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, núm. 4-5, 17004 Girona, amb CIF 1700000A, tel. + 34 972 185 000 i a/e diputacio@ddgi.cat.

Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre textos, imatges, sons, bases de dades i altres creacions accessibles per mitjà d’aquest lloc, els quals pertanyen a la Diputació de Girona o a tercers que n’han autoritzat l’ús. La Diputació presenta el catàleg amb finalitat d’informació, i els usuaris d’aquest lloc poden utilitzar-ne els continguts amb aquesta finalitat. Algunes de les obres d’art que es presenten en el catàleg han passat ja a domini públic, per la qual cosa poden ser lliurement utilitzades sempre que se’n reconegui l’autoria i es respecti la integritat de l’obra. Altres obres tenen drets d’explotació vigents que generalment corresponen als artistes o als seus successors. La Diputació no disposa de drets sobre aquestes obres i, per tant, no pot autoritzar-ne l’explotació. Les persones interessades en utilitzar-les han d’adreçar-se als titulars dels drets. La Diputació de Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

L’escut oficial de la Diputació de Girona i altres dissenys i logotips que configuren la imatge corporativa de la institució o dels seus organismes, serveis i activitats, poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives a les quals la Diputació de Girona o els seus organismes donen suport.

La Diputació de Girona no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació. Tampoc es fa responsable dels retards o bloquejos causats per deficiències, sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació. La Diputació de Girona no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

La Diputació de Girona no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la Diputació de Girona (framing).

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, i els jutjats de Girona hi seran els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i el respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.