.

CERCADOR _

  • Muttermilch, Mela

FONS D'ART _

Tornar

Muttermilch, Mela _

Varsòvia, 1886 - França , 1967

L'Onyar a Girona (fragment)

BIOGRAFIA _

Nascuda a Varsòvia, va ser alumna de l’Acadèmia Colossari. Posteriorment es traslladà a Catalunya, on s'hi establí. 

Segons Miralles i Fontbona, les seves exposicions produïen un fort impacte al públic. La defineixen com una retratista incisiva, paisatgista de camps i de boscos solitaris, amb un gran domini tècnic i una tendència a la simplificació personal. La situen dins les tendències postmodernistes, les quals van cridar l’atenció en l’ambient pictòric de Catalunya, tan arrelat als realismes.

El juny de 1911 va fer una important exposició a les Galeries Dalmau de Barcelona, i el 1912 hi esposà de nou, aquest cop amb un grup ampli i heterogeni de pintors del seu país. Durant els anys 1913 i 1917, a Girona l’entitat Athenea feia de catalitzador de l’ambient cultural de la ciutat, i Muttermilch hi féu una exposició individual.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

FONTBONA, Francesc, MIRALLES, Francesc, Del modernisme al noucentisme 1888-1917, “Història de l’art català” vol. VII, edicions 62, Barcelona, 1996, pàg. 222, 239, 247, 248.

MIRALLES, Francesc, L’època de les avantguardes 1917-1970, “Història de l’art català”, vol. VIII, edicions 62, Barcelona, 1996, pàg. 18.